Supplier
This supplier has been verified onsite by world-leading inspection company,
SGS Group

LED Bulb Features:


1. High Transmittance: adopting high quality 

    Plastic cover, pearly luster, transmittance reach 

    95%


2. Use good Mulinsen led chip, life span reach 

      30,000 hours


3. One year Warranty Available Of the LED bulb


4. LED bulb with Super High Lumen


5.The LED bulb is Easy to Install and Use


6. Environmental protection,Energy saving,

    Efficiency

LED Bóng Đèn
LED Năng Lượng Mặt Trời Ánh Sáng Đường Phố
Led Candle Ánh Sáng
LED Xe Đèn Pha

Đánh giá nhà cung cấp
Bao gồm ba phần và cung cấp thông tin đã được xác minh.
Báo cáo đánh giá
Báo cáo chuyên sâu dựa trên lượt truy cập trang web.
Sản phẩm chính đã được xác minh
Báo cáo về chuyên môn, năng lực, sản xuất và chứng nhận.